Systemisch werken

Wat is Systemisch werken?
 
Wij worden geboren, groeien op en leven in systemen zoals familie, werk of vereniging. Elementen binnen deze systemen beinvloeden elkaar, maar van deze dynamieken zijn wij ons vaak niet bewust. Door hiervan een ruimtelijke opstelling te maken ontstaat een ander, nieuw bewustzijn, de verbanden worden zichtbaar gemaakt en er komt een antwoord op een diepere laag. Een andere naam voor systemisch werken is krachtenveld analyse of familieopstellingen.
 
 

Lichaamswerk is een onderdeel van systemisch werk.
Ons lichaam is het meest directe instrument in de ontmoeting. Hoe meer we in ons lichaam aanwezig zijn hoe meer we ervaren en voelen, hoe meer we in contact zijn met onszelf en de ander. Lichaamswerk gebruikt het lijf als bron, versterkt het lichaamsbewustzijn, dat betekent meer aanwezig zijn in het hier en nu. De toegang tot je lichaam vergroten betekent thuiskomen bij jezelf.


Comments