Wat inspireert mij?

Wat inspireert mij?
 
Ik laat mij inspireren door de natuur, familie, vrienden, verhalen, gedichten, schilderijen en andere kunst.

Mijn verzameling mooie quotes en gedichten :


Steen

Verdriet kit al mijn krachten samen,
zodat ik roerloos word als steen.
Mijn hele wezen wordt materie,
een ondoordringbaar star mysterie,
o sla de rots, opdat ik ween.

M. Vasalis
uit: Vergezichten en gezichten,
Van Oorschot 1954

Eerste diploma
 
Ik ben net vier, woon in Noorwegen,
Met trots hangt mijn eerste diploma boven mij bed,
Een skidiploma,
Begenadigd skier zal ik later worden,
Dan alles anders,
Met de komst van de kerfski, een andere techniek,
Ik behoor gewoon weer tot de middelmaat,
En onder druk van een stijle helling,
Val ik steevast terug op het achterhaalde springbochtenwerk,
Terug in de oude ingesleten patronen,
Die ooit zo nodig waren.
 
Desgelijks diplomeer ik mij piepjong
In het niet in mijn lijf zijn,
Begenadigd niet-voeler zal ik worden,
Dan alles anders,
Het lijf vol leed schreeuwt zo hard,
Ik kan er niet om heen,
Ik zal leren binnentreden,
Gitzwarte afdalingen,
Langs barstige scheuren in voorouderlijnen,
Echoënde kermen uit het verleden,
De verstikking onder de adem,
Om uiteindelijk vol te stromen met immens verdriet.
 
Vijf moet ik nog immer worden,
Vlucht alle dagen,
Voor diep verlangen naar contact,
Begenadigd eenzaat zal ik worden,
Dan alles anders,
Er wordt invulling gevonden,
Voor al het hervonden woeste leven in mijn lijf,
Er is een zuiverende bestemming,
Meanderend door het lijf,
Breng ik de innernacht naar mijn hart,
Daar kan het opgloeien en genereren,
Zo creëer ik een wereldse plek,
Waar een ik en een jij, welkom zijn.

Michiel Scholte januari, 2018


Sotto voce

Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.

M. Vasalis
uit: Vergezichten en gezichten,
Van Oorschot 1954


Tranen

Tears come from the heart and not from the brain.

Leonardo da Vinci

Verleden

Zij die het verleden niet kunnen herinneren zijn gedoemd dit te herhalen.
George Santayana


Tranen

De ware tranen,

Huilen om je eigen gevangenis


Weg

 Niet altijd wijst de weg zichzelf. Er zijn er
 die zich verliezen in steeds meer en steeds
 minder doorzichtige stenige zijpaden, in omhoog
 en omlaag zonder duidelijk doel, en nog altijd
 is het een weg, met de sporen die daarop wijzen.
 Misschien, denk je ergens, halverwege of waar
 het ook mag zijn, als je in kalme angst meent
 verdwaald te zijn en zelfs de weg terug nooit
 meer te zullen vinden, misschien is er een oog
 dat deze verwarde weg ziet als een rechte lijn,
 als een pijl, die zonder omhaal afvliegt op
 het doel. Vertrouw daarom de weg, altijd, want
 hoe dan ook, hij komt aan, anders was hij er niet.

Tom van Deel

Friend

A friend is someone who gives you total freedom to be yourself-and especially to feel, or not feel. Whatever you happen to be feeling at any moment is fine with them. That's what real love amounts to - letting a person be what he really is.”
Jim Morrison

Te doen


Je dient datgene te doen waarvan je denkt dat het jouw wereld doet vergaan. Niet straks of morgen, maar nu. Het is onmiskenbaar.

Wibe Veenbaas


Angst

ik ben zo bang dat ik met mijn liefde de dood roep.

Wibe Veenbaas


Ziel

De ziel zetelt op de adem 

Criticus

de criticus heeft te maken met de criteria van de niet gekregen kus.


Groots en meeslepend wil ik leven
 • Alleen het geruis
 • van uw bloed en van uw hart het gehamer
 • vervulle uw lichaam
 • alleen een hart dat tegen eigen ribben slaat
 • is een zuiver hart op een zuivere maat.
 • Marsman (Uit : De grijsaard en de jongeling)

  Stilteveld
  Rijk aan bewegelijke doden,
  Ongekende slagkracht in trillend lijf,
  Een vastgeklonken uiterste stem,
  Blijvend aangegrepen in alles,
  Kinderen spelend met bikkels van botjes,
  Zeeën vol huilende vissen,
  De dansers van de vulkaan.
  Michiel Scholte

  De Dingen die niet overgaan
  Een boomstam in de rivier,
  Wil maar niet stromen,
  Niet mee met de stroom,
  Vers gekapt, 61 jaarringen exact,
  Wrikken en draaien, de mannen,
  Het gevaarte komt los, yeah!
  En een nieuwe stam,
  Dient zich aan.
  Michiel Scholte

  Het kind
  Een gelukkig mens heeft het kind in zich bewaard.
  Goethe
   
  Ontmoeting
  De werkelijke ontmoeting is de moeder van alle interventies
  Wibe Veenbaas 
   
  Goudmijn
  Waarom ben je zo betoverd door deze wereld,
  terwijl zich diep in jou een goudmijn bevindt?
  Rumi
   
  Het wezen van het bestaan
  Het is het wezen van het bestaan, de dingen die niet overgaan.
  Wibe Veenbaas 
    
  Wortels
  'Je wortels moeten diep geankerd zijn om met je takken ver te kunnen reiken.
  David van Reybrouck
   
  Mortal part
  The mistake is that man wishes to live through the mortal part of his being, that is what brings disappointment
  Hazrat Inayat Khan - The Way of Illumination
   
  De terp
  Het is als de zee,
  Ze trekt sterk,
  En verafschuwd,
  Een verstikkende golf,
  Geschreeuw uit de diepte,
  En daags na storm,
  Eerste nog moederlijk gewieg,
  Dan gladde spiegel,
  Bedrieglijk onschuldig,
  Zwijgend gaan ze te werk,
  De Friesche klei, loodzwaar,
  Wordt opgebracht,
  De mannen begrijpen,
  Straks bij springtij,
  Met wassend water,
  Biedt de terp,
  De uitvlucht,
  Voor de dood.
  Michiel Scholte
   
  wij zijn......
  “Wij zijn niets dan een schakel in een oneindige keten,
  “Wij zijn niets dan een golf in een grenzeloze zee,
  “Die waren wonen in ons, en wordende zingen mee,
  “In de wondere wijze, die we ons leven heten”
  Henriette Roland Holst , het spreekkoor “Kinderen van dezen tijd”.
   

  Sprookje
  Voor mijn moeder en dochtertje
  Zij luisteren beiden naar haar oud verhaal,
  wondere dingen komen aangevlogen
  zichtbaar in hun verwijde ogen,
  als bloemen drijvend in een schaal.
  Er is een zachte spanning in hun wezen,
  zij zijn verloren en verzonken in elkaar,
  - het witte en het blonde haar -
  geloof het maar, geloof het maar,
  alles wat zij vertelt is waar
  en nooit zal je iets mooiers lezen.
  M. Vasalis, Uit: De vogel Phoenix, Uitgeverij van Oorschot 1949
   
  The light
  Nothing can dim the light which shines from within.
  Maya Angelou

  Jim
  “People are afraid of themselves, of their own reality; their feelings most of all. People talk about how great love is, but that's bullshit. Love hurts. Feelings are disturbing. People are taught that pain is evil and dangerous. How can they deal with love if they're afraid to feel? Pain is meant to wake us up. People try to hide their pain. But they're wrong. Pain is something to carry, like a radio. You feel your strength in the experience of pain. It's all in how you carry it. That's what matters. Pain is a feeling. Your feelings are a part of you. Your own reality. If you feel ashamed of them, and hide them, you're letting society destroy your reality. You should stand up for your right to feel your pain.”
  “Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes. You are free.”
  Jim Morrison, American Poet and Singer. Member of the American band The Doors and one of rock music's mythic figures. 1943-1971
   
  Live and death
  Death is not the greatest loss...The greatest loss is what dies within us while we live
  Norman Cousins
   
  Lijf
  het lichaam is wijzer dan jij.

  De weg
  De weg naar buiten is getrainder dan de weg naar binnen.
  Wibe Veenbaas
   
  Wedijveren
  Het is slechts omdat hij niet wedijvert, daarom is niemand in staat om met hem te wedijveren.
  Tao Te King (H22) , Lao Tse
   
  Communiceren versus ontmoeten
  Communiceren is geen kunst, de mogelijkheden zijn talloos.
  Elkander echt te ontmoeten, vraagt een ander uitgangspunt.
  uit ''Eenzaamheid als loutering'', Marieke de Vrij
   
  Change
  be the change you want to see in the world - Gandhi”

  Naar binnen
  Naar binnen
  voel maar
  wees niet bang
  ik ben eral
  je leven lang
  je durft mij niet te erkennen
  ik was het
  die er niet mocht zijn
  kom maar
  wees niet bang
  ik ben eral
  je leven lang
  Gerdiene Ratha
   
  Onmetelijk zijn
  Er is een onmetelijk zijn in mijn binnenste verborgen.
  Johannes v/h Kruis
   
  Toen mensen nog goden waren
  De legende verhaalt over een tijd dat alle mensen goden waren, maar ze maakten dusdanig misbruik van hun Godheid, dat Brahma, de meester van alle Goden, samen met zijn ondergoden, vanuit de hoogte van de bergen, besliste hen de Goddelijke macht te ontnemen en die te verstoppen op een plaats waar ze die nooit zouden terugvinden. Brahma dacht na om een oplossing te vinden voor het probleem. “Laat ik de Godheid van de mens in de aarde begraven” of “In het diepste van de oceanen werpen”.Maar Brahma dacht: “Neen, dat alles volstaat niet. De mens zal er naar graven, naar zoeken en ze vinden”. Dit zal ik doen, zei Brahma: “Ik verstop zijn godheid in het diepste van hemzelf, want dat is de enige plaats waar hij nooit aan denken zal om er te zoeken”. Sindsdien is de mens op zoek naar iets dat zich in zijn binnenste bevindt.

  De herberg
  Dit mens-zijn is een soort herberg:
  elke ochtend weer nieuw bezoek
  Een vreugde, een depressie, een benauwheid,
  een flits van inzicht komt als een onverwachte gast
  Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij!
  Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
  die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.
  Behandel dan toch elke gast met eerbied.
  Misschien komt hij de boel ontruimen
  om plaats te maken voor extase…
  De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
  ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijnsen vraag ze om erbij te komen zitten.
  Wees blij met iedereen die langskomt.
  De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
  om jou als raadgever te dienen.
  Rumi
  (vert. Romeck van Zeyl)
   
  Quintessence of true religion
  It is easy enough to be friendly to one's friends. But to befriend the one who regards himself as your enemy is the quintessence of true religion. The other is mere business.
  Mohandas Gandhi
   
  Wat wil je worden
  Wat wil je worden, vroeg de juf
  't was in de derde klas
  Ik keek haar aan en wist het niet
  'k dacht dat ik al wat was
   
  The teacher is within
  The teacher is within,
  So you have to learn to be still.
  You have to live your life
  So that you are listening within
  No matter what you are doing
  Bartholomew
   
  You are meant to shine
  You are meant to shine
  Our deepest fear is not that we are inadequate.
  Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
  It's our lights, not our darkness, that frightens us.
  We ask ourselves: 'Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?'
  Acually: Who are you not to be? You are the child of God.
  Playing small doesn't serve the world.
  There's nothing enlightend about shrinking so that others won't feel insecure around you.
  We are meant to shine, as children do.
  We are born to make manifest the glory of God that is within us.
  It is not just in some of us. It's in everyone.
  And as we let our light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.
  When we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.
  Marianne Williamson
   
  De Uitnodiging
  De Uitnodiging (Oriah Mountain Dreamer)
  Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet
  Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat
  en of jij het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van je hart
  Het interesseert me niet hoe oud je bent,
  maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de Liefde,
  omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat Leven heet
  Het maakt me niet uit welke planeten je horoscoop beïnvloeden
  Waar het mij om gaat is of je ooit tot in de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen
  en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je ontvankelijk hebben gemaakt
  of dat deze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn
  Wat ik wil weten is of jij pijn, die van mij of van jezelf, kunt laten zijn zonder een vinger te verroeren,
  zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden
  Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe
  Of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase van top tot teen,
  zonder je in te houden door op je hoede te zijn, realistisch of rationeel te zijn,
  zonder je te laten afremmen door herinnering aan beperking vanuit je menselijke bestaan
  Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet
  Wat ik zou willen weten is of je anderen kunt teleurstellen om trouw te zijn aan jezelf
  Of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt
  om verschoond te blijven van verraad vanuit je ziel
  Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi
  en is het leven zelf voor jou de bron waaruit je levenskracht put
  Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid, die van jou en mij
  en toch aan de rand van een meer staan en luidkeels tegen het zilver van de maan roepen: "YES"
  Ik hoef niet te weten waar je woont, of hoeveel geld je hebt
  Wat ik wil weten is of jij het kunt opbrengen om na een nacht vol wanhoop,
  tot in het diepst van je ziel gekwetst,
  op te staan, en te doen wat gedaan moet worden om voor de kinderen te zorgen
  Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent
  Ik wil weten of je bereid bent zonder terughoudendheid met mij door het vuur te gaan
  Het gaat niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd
  Voor mij is het van groot belang, van jou te horen welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is
  als al het andere om je heen is weggevallen.
  Of jij alleen kunt zijn met jezelf
  en of jij het werkelijk goed hebt bij jezelf
  wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.
  De oorspronkelijke tekst en achtergronden: "The Invitation", Oriah Mountain Dreamer, 1999, ISBN 0 7225 3821 9
   
  Kunst
  zonder fouten geen kunst

  Perspectief
  Geen perspectief zonder licht en schaduw

  Taak
  De mens heeft zichzelf tot taak

  Live and learn
  “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
  Mahatma Gandhi

  Adem
  Het is de Adem van de voorouders
  Luister vaker naar Dingen dan naar Wezens,
  Naar de Stem van het Vuur vooral.
  Hoor de Stem van het Water
  Hoor, in de Wind, het gesnik van het Kreupelhout
  Het is de Adem van de voorouders.
  Die gestorven zijn, zijn nooit weggegaan
  Ze zijn in de Schaduw die oplicht
  En in de Schaduw die donker wordt,
  De doden zijn niet onder de Aarde,
  Ze zijn in de ruisende Boom,
  Ze zijn in het kreunende Hout,
  Ze zijn in het stromende Water
  Ze zijn in het stilstaande Water,
  Ze zijn in de Hut, ze zijn in de Menigte;
  De doden zijn niet dood.
  Luister vaker naar Dingen dan naar Wezens
  Naar de Stem van het Vuur vooral.
  Hoor de Stem van het Water.
  Hoor in de Wind het gesnik van het Kreupelhout
  Het is de Adem van de gestorven voorouders
  Zij zijn niet weggegaan
  Ze zijn niet onder de Aarde
  Ze zijn niet dood.
  Zij die gestorven zijn, zijn nooit weggegaan
  Ze zijn in de Schoot van de Vrouw
  Ze zijn in de Schreeuw van een Pasgeborene
  En in de Spaander die weer opflikkert
  De Doden zijn niet onder de Aarde
  Ze zijn in het flikkerend Vuur,
  In het wenende Gras
  In de kreunende Rots.
  Ze zijn in het Woud, ze zijn in het Huis
  De doden zijn niet dood.
  Luister vaker naar Dingen dan naar Wezens
  Naar de Stem van het Vuur vooral.
  Hoor de Stem van het Water
  Hoor, in de Wind het gesnik van het Kreupelhout.
  Het is de Adem van de voorouders.
  Birago Diop , Senegalees dichter (1906 - 1989 )
   
  Droom en schaduw
  De droom en de schaduw zijn dikke vrienden.
  David van Reybrouck
   
  Ontspanning
  Ontspannen is niet niets doen, of iets niet doen, maar iets toelaten.

  Vrije wil
  Vrije wil ontstaat alleen als eerst antwoord wordt gegeven aan de roep van de ziel
  Wibe Veenbaas
   
  De weg
  Het is opgave om mens te worden in de dienst van de weg die je te gaan hebt.
  Wibe Veenbaas
   
  Mijn naam
  Mijn moeder is mijn naam vergeten
  mijn moeder is mijn naam vergeten,
  mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
  Hoe moet ik mij geborgen weten?
  Noem mij, bevestig mijn bestaan,
  laat mijn naam zijn als een keten.
  Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
  o, noem mij bij mijn diepste naam.
  Voor wie ik liefheb, wil ik heten.
  Neeltje Maria Min (1944)

  De plaats 
  Nu ik ben aangekomen op de plaats
  Nu ik ben aangekomen op de plaats waar het zal moeten zijn waar ik van zing,
  Ik ben een vijver zonder rimpeling met alle hemelen in mij weerkaatst.
  Gerrit Achterberg
   
  Hart
  De tranen van ontroering zitten achter ’t hart.

  Patronen
  Een patroon, is een poging om onszelf te rechtvaardigen.
  We gaan honderd keer liever iets anders doen dan dat ene wat we te werkelijk te doen hebben.
  Je zoekt het buiten, het zit van binnen.
   
  Vergeten
  Wat we het liefste vergeten, zullen we nooit vergeten.

  Zijn weg
  Ieder draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander te vinden is.
  Dat te vinden is zijn weg.
  Martin Buber
   
  Jung
  Wie naar buiten kijkt droomt, wie naar binnen kijkt wordt wakker.
  What is not met by consciousness will be met by fate.
  C.G. Jung
   
  Kinderhart
  Een kinderhart is als een spiegel.
  Klachten van kind zijn spiegels voor ouder.
   
  Verbinding
  Iemand die in verbinding is met zichzelf kan de wereld in.
  De oude pijn hoeft niet continue doorleeft te worden, maar we dienen er wel mee in verbinding te blijven.
  Religie betekent opnieuw in verbinding brengen
  Als we ergens onbewust aan gebonden zijn, blijven we ons hele leven zoeken, totdat we weer verbonden zijn.
   
  Ik
  ‘Ieder ogenblik kies je je eigen ik. Maar kies je – jezelf? Lichaam en ziel hebben duizend mogelijkheden, waaruit je vele ego’s kunt opbouwen. Maar slechts een van deze geeft congruentie tussen de kiezer en het gekozene. Slechts een – die je dan pas vindt, als je alle kansen op iets anders uitschakelt waar je nieuwsgierig naar tast, verlokt door verwondering en begeerte, te oppervlakkig en vluchtig om vast verankerd te blijven in de beleving van het hoge mysterie dat leven heet – te oppervlakkig ook om voortdurend het besef te bewaren van het toevertrouwde talent dat ‘ik’ heet’.
  (Hammarskjöld 1998: 29).
   
  Schuld
  Een schuld die groter zou zijn dan de liefde Gods bestaat niet.
  Fjodor M. Dostojewski
   
  Heilig
  Het enige verschil tussen een heilige en een zondaar is dat elke heilige een verleden heeft en elke zondaar een toekomst.
  Oscar Wilde
   
  Besturen
  Een mens moet zichzelf leren besturen, anders gaat iemand anders dat doen.
  Arnold Grunberg
   
  Conflictsituaties
  De mens moet eerst zelf inzien dat de conflictsituaties tussen hem en de anderen slechts uitvloeisels zijn van de conflictsituaties in zijn eigen ziel, en dan moet hij trachten dit eigen innerlijke conflict te overwinnen, om nu, herboren en tot innerlijke vrede gekomen, zijn medemens tegemoet te treden en een nieuwe andere verhouding tot hen op te bouwen.
  Uit "De weg van de mens"', Martin Buber, 1948.
   
  Labyrint
  Het labyrint komt in vrijwel alle oude culturen overal over de wereld voor. Het vertegenwoordigt de weg naar binnen, langs ervaringen die je gemaakt hebben tot wie je bent. In die zin kan je het ook 'de weg terug' noemen, tot de oorsprong, de bron.

  Wie ben je dan?
  Stel je voor dat je alles vergeet wat je in je hoofd weet.
  En alleen nog maar weet wat je lijf weet? Wie ben je dan?
   
  Helder
  Alleen met 't hart kan men helder zien, wat essentieel is, is voor het oog onzichtbaar
  Antoine de Saint-Exupery
   
  Discipline
  discipline is discipel zijn van je eigen pad.

  Deelnemen
  Wanneer je alle je delen van jezelf werkelijk neemt, ook de delen die je bij voorkeur diep wegstopt, dan wordt je in plaats van toeschouwer weer deelnemer van het leven.

  Lot
  Quidquid erit, superanda omnis fortuna ferendo est.
  Wat er ook zal gebeuren, ieder lot moet overwonnen worden door het te dragen.
  Vergilius
   
  Camus
  Niemand realiseert zich dat sommige mensen enorm veel energie besteden om gewoon maar normaal te zijn.
  Albert Camus
   
  Hartje winter
  In hartje winter, heb ik eindelijk geleerd dat er in mij een onoverwinnelijke zomer schuil gaat.
  Albert Camus
   
  Father and daughter
   
  Groei
  Zelfkennis is de weg naar groei

  Jung
  Alles wat we in onszelf niet hebben geintegreerd treffen we aan in de buitenwereld. (vrij naar C. Jung)

  Ontgin
  Ontgin, waar niemand vruchtbaarheid vermoedt,elke woestijn heeft zijn wel;
  H. Marsman

  Rechter
  Een kind dat rechter is van 1 de ouders wijst 50% van zichzelf af.

  Goed en kwaad
  Was het maar zo eenvoudig !
  Was het maar zo, dat er slechte mensen bestonden, die ergens in het geniep euveldaden bedreven, zodat we ze enkel hoefden af te zonderen en te vernietigen.Maar de scheidslijn tussen goed en kwaad, loopt dwars door het hart van ieder mens; en wie is bereid, een deel van zijn eigen hart te vernietigen ?
  Alexander Soltzjenitsyn
   
  Verzoenen
  Verzoenen met wat is, is een daad van het innerlijk.

  Alles
  Alles wat je leert waarnemen, ben je niet. Alles wat je niet wilt zijn ben je dubbel op.

  Heling
  Heling is veelal de beste conditie tot genezing

  Succes
  Het kenmerk van een succesvol mens is dat hij een hele dag aan de oever van een rivier kan zitten zonder zich daar schuldig over te voelen.

  Innerlijke bron
  Als ik put uit de bronnen buiten mijzelf,
  dan ben ik snel uitgeput.
  Als ik me laat leiden door eerzucht,
  als ik me moet bewijzen,
  als ik mezelf onder druk zet,
  dan ben ik gauw leeg.
  Maar als ik leef uit de innerlijke bron,
  uit de bron van de Heilige Geest,
  dan kan ik veel werken zonder uitgeput te raken.
  Dan stroomt alles,
  dan wordt het vruchtbaar
  Anselm Grun
   
  Meaning of life
  If you contribute to other people's happiness, you will find the true goal, the true meaning of life
  Dalai Lama
   
  In
  The only way out is in.
  M. Ishwara
   
  Licht
  Iemand met zijn schaduw confronteren is hem zijn eigen licht laten zien.
  C.G. Jung
   
  Pijn en ongemak
  Het enige wat je bindt aan je pijn en ongemak, is je weerstand ertegen."
  Samarpan
   
  Hou je kanaal open
  Er is een levenskracht, een vitaliteit, een bron
  die zich uitleeft in jou handelen.
  En aangezien er zoals jij slechts één is en was en zal zijn
  is jouw uitdrukking uniek.
  Als je het blokkeert, zal ze nooit bestaan
  via een ander medium en voor altijd verloren zijn.
  De wereld zal ze niet hebben.
  Het is niet aan jou
  om te bepalen hoe goed ze is;
  noch om ze te vergelijken met andere uitdrukkingen.
  Het is jouw verantwoordelijkheid om het kanaal open te houden.
  Je hoeft zelfs niet te geloven in jezelf of in je werk.
  Je moet enkel open en bewust blijven
  voor de verlangens die je motiveren.
  Hou je kanaal open.
  Geen enkele artiest is ooit tevreden.
  Er is geen vervulling, op geen enkel moment.
  Er is alleen een vreemde goddelijke ontevredenheid,
  een gezegende onrust die ons in beweging houdt
  en ons meer levendig maakt dan anderen.
  Vertaling van een brief van Martha Graham naar Agnes De Mille
   
  Keep the channel open
  There is a vitality, a life force, an energy, a quickening that is translated through you into action, and because there is only one of you in all of time, this expression is unique. And if you block it, it will never exist through any other medium and it will be lost. The world will not have it. It is not your business to determine how good it is nor how valuable nor how it compares with other expressions. It is your business to keep it yours clearly and directly, to keep the channel open. You do not even have to believe in yourself or your work. You have to keep yourself open and aware to the urges that motivate you. Keep the channel open. ... No artist is pleased. [There is] no satisfaction whatever at any time. There is only a queer divine dissatisfaction, a blessed unrest that keeps us marching and makes us more alive than the others
  — Martha Graham
   
  Verstoppen
  mensen verstoppen zich, waar ze gevonden willen worden.

  Fear
  I must say a word about fear. It is life’s only true opponent. Only fear can defeat life. It is a clever, treacherous adversary, how well I know. It has no decency, respects no law or convention, shows no mercy. It goes for your weakest spot, which it finds with unerring ease.
  ...
  The matter is difficult to put into words. For fear, real fear, such as shakes you to your foundation, such as you feel when you are brought face to face with your mortal end, nestles in your memory like a gangrene: it seeks to rot everything, even the words with which to speak of it. So you must fight hard to express it. You must fight hard to shine the light of words upon it. Because if you don’t, if your fear becomes a wordless darkness that you avoid, perhaps even manage to forget, you open yourself to further attacks of fear because you never truly fought the opponent who defeated you.
  Life of Pi, Yann Martel
   
  Broeders
  Van nature zijn we broeders,
  door opvoeding worden we vreemden.
  Confusius
   
  Plek
  Je plek niet innemen is ergens in je lichaam niet zijn.
  Door je eigen plek in te nemen, geef je de ander zijn plek terug.
  Wat geen plek krijgt, krijgt macht en is overal.
   
  Leven
  Het leven wordt vooruit geleefd en achteraf begrepen
  Kierkegaard
   
  Zonden
  De zonden der ouderen worden bezocht aan de kinderen
  Bijbel
   
  Olifant
  Een olifant wordt in kleine hapjes opgegeten

  Geschenk
  Het geschenk is dat de ander ons frustreert

  River
  You can't push the river
  unknown
   
  Het lot
  Het lot het vraagt als de Sfinx uit het klassieke drama om een antwoord. Het neemt geen genoegen met sussende woorden, het laat zich niet met een kluitje in het riet sturen, het blijft een antwoord vragen. En evenals de Sfinx verslindt het lot alles wat geen eigen antwoord geeft. Wie geen antwoord geeft wordt overgenomen; hij wordt het kind van zijn ouders, de kwalen van zijn lichaam, de stand van zijn bankrekening, een auto in de berm. Wie geen antwoord geeft wordt slachtoffer van het lot.
  Uit het boek ‘het lot en de liefde’ van Hans Korteweg
   
  Goddelijk vonk
  In contact zijn met je goddelijke vonk, je diepere interne bron, je essentiele kern is voorbij ademen aan je eigen beschermingmechanismen van pijn en verdriet.

  Schat
  de schat is daar waar men staat
  Om de verantwoording voor het geleefde te ontlopen, wordt 't bestaan zelf tot een schuilplaats gemaakt. terwijl de mens zich probeert te verbergen, verbergt die zich voor zichzelf. Wanneer de mens bekent "ik heb mij verborgen" , daarmee begint de weg van de mens.
  Buber
   
  Het lichaam liegt niet
  Als je een levend lichaam hebt, kan niemand je vertellen hoe je de wereld moet ervaren. En niemand kan je vertellen wat waarheid is, omdat je deze zelf ervaart. Het lichaam liegt niet.
  Stanley Keleman
   
  Patroon
  Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg

  Thuiskomen
  Er is geen kind dat uit huis kan, zonder dat het thuis is geweest

  Delf mijn gezicht op
  Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
  Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
  Ik heb gezichten, meer dan twee,
  ogen die tasten in den blinde,
  harten aan angst voor angst ten prooi.
  Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
  Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
  Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
  en zal zichzelf opnieuw verstaan
  en leven bloot en onomwonden,
  aan niets en niemand meer ten prooi.
  Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
  Huub Oosterhuis
   
  Jung
  Alles wat van binnen niet is opgelost tref je aan in de buitenwereld. (vrij naar C. Jung)

  Ontgin
  Ontgin, waar niemand
  vruchtbaarheid vermoedt,
  elke woestijn heeft zijn wel;
  H. Marsman
   
  Afscheid
  Wanneer je afscheid neemt van je vriend, treur niet; want wat je het diepst in hem bemint, kan klaarder voor je zijn bij zijn afwezigheid, zoals een bergbeklimmer de berg duidelijker ziet vanuit de vlakte.
  Kahlil Gibran (uit: De profeet)
   
  Herinnering
  Omkijken? Liever niet.
  Want kijken, echt kijken
  doet pijn. Je voelt weer
  hoe het was, de pijn, het gemis.
  Omkijken? Liever niet.
  En als het moet dan maar
  gewapend als beton, met
  droge ogen, jij er niet bij.
  Herinnering. Zonder tranen
  gaat het niet. Maar door
  de tranen heen blijft liefde
  levend, vind jij jezelf terug.
  Herinnering. Alleen wie om
  kan kijken, kan vooruit zien.
  Wie tranen zaait, zal licht
  en toekomst oogsten.
  Hans Stolp
   
  Het kleine meisje
  Het kleine meisje komt al heel lang bij haar, de buurvrouw in het dorp waar ze woont. Bij haar stelt ze al haar vragen. Op een zekere dag glinsteren haar heldere ogen en ze vraagt: 'Waarom hebben alle dingen een naam?''
  Zij antwoordt:
  'Jouw ouders hebben jou een naam, gegeven
  En omdat je een naam hebt, kan ik je roepen
  En als ik je roep, dan kan je komen
  En als je komt, kan ik je vasthouden
  En als ik je vasthoud, dan kan ik je loslaten. '
  'Ja', zegt het meisje blij, 'dat is waar'.
   
  Le véritable voyage
  Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est.
  ("De ware ondekkingsreis ligt niet in het zoeken naar nieuwe landen, maar in het bekijken met nieuwe ogen")
  Marcel Proust (1871-1922)
   
  De intuïtieve geest
  De intuïtieve geest is een godsgeschenk,
  en het rationele verstand is een dienaar.
  Wij hebben een maatschappij geschapen
  die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.
  Albert Einstein
   
  Keer terug
  Keer terug
  Kom, kom, wie je ook bent.
  Zwerver, minnaar,
  liefhebber van het heengaan.
  Het maakt niet uit.
  Dit is geen karavaan van de wanhoop.
  Kom, ook al heb je je belofte al duizend keer gebroken.
  Keer terug, keer terug, elke keer weer!
  Gedicht van Jalal ad-Din Rumi, een Perzische dichter en mysticus:
   
  Jonge sla
  Jonge sla
  Alles kan ik verdragen,
  het verdorren van bonen,
  stervende bloemen, het hoekje
  aardappelen, kan ik met droge ogen
  zien rooien, daar ben ik
  werkelijk hard in.
  Maar jonge sla in september,
  net geplant, slap nog,
  in vochtige bedjes, nee.
  Rutger Kopland
   
  Sensation (in 3 talen)
  Par les soirs bleus d'été, j'irai les sentiers,
  Picoté par les blés, fouler l'herbe menue:
  Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
  Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
  Je ne parlerai pas, je ne penserai rien:
  Mais l'amour infini me montera dans l'âme,
  Et j'irai lion, bien lion comme un bohémien,
  Par la Nature, - heureux comme avec une femme
  (Mars 1870)

  Gevoel
  Ik zal op pad gaan in het zomers avondblauw,
  Geprikt door korenaren over dun gras lopen:
  Verdroomd zal ik mijn voeten drenken in de dauw
  En ik zal door de wind mijn haren laten dopen.
  Elk woord, elke gedachte zal me dan vergaan:
  Maar weidse liefde zal zich in mijn ziel verbreiden
  En als een vagebond zal ik ver, heel ver gaan
  Door de Natuur verblijd alsof een vrouw me leidde.
  (Uit: Gedichten, vertaald door Paul Claes, Polak & Van Gennep)

  Feelings
  On a blue summer night I will go through the fields,
  Through the overgrown paths, in the soft scented air;
  I will feel the new grass cool and sharp on my feet,
  I will let the wind blow softly through my hair.
  I will not say a word, I will not think a thing,
  But an infinite love will set my heart awhirl,
  And I will wander far, like a wild vagabond,
  Throughout Nature - happy as if I had a girl.
  Jean-Nicolas Arthur Rimbaud
   

  Wandelaar
  Wandelaar, je sporen
  zijn de weg, en zij alleen;
  wandelaar, er is geen weg
  de weg ontstaat in het gaan.
  Gaandeweg ontstaat de weg,
  en als je omkijkt
  zie je de baan die nooit meer betreden zal worden.
  Wandelaar, er is geen weg
  slechts een kielzog in de zee.
  Antonio Machado (1875-1939)
  Provérbios y Cantares
   
  Vele wegen
  Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt.
  Die éne is voor jou. Die ene slechts.
  En of je wilt of niet, dié weg heb jij te gaan.
  De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
  De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
  Met onwil om de kuilen en stenen,
  met verzet, omdat de zon een weg
  die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
  Of met de wil om aan het einde van die weg milder te zijn, en wijzer, dan aan het begin.
  De weg koos jou, kies jij hem ook?
  Hans Stolp
  naar Dag Hammarskjold.
   
  Mijn vader sterft
  Mijn vader sterft; als ik zijn hand vasthoud, voel ik de botten door zijn huid heen steken.
  Ik zoek naar woorden, maar hij kan niet spreken en is bij elke ademtocht benauwd.
  Dus schud ik kussens en verschik de deken, waar hij met krachteloze hand in klauwt; ik blijf zijn kind, al word ik eeuwen oud, en blijf als kind voor eeuwig in gebreke.
  Wij volgen één voor één hetzelfde pad,
  en worden met dezelfde maat gemeten;
  ik zie mijzelf nu bij zijn bed gezeten
  zoals hij bij zijn eigen vader zat:
  straks is hij weg, en heeft hij nooit geweten hoe machteloos ik hem heb liefgehad.
  Rawie
   
  Slaapliedje 
  noche noche doesjie klein
  droemie droemie zacht
  suja suja kindje klein
  luna luna nacht
   
  It is a gift from the wild.
  A herd of deer grazes in the forest clearing. A twig snaps. Instantly the deer are alert - ready to flee in the forest. If cornered they might fight. Each animal becomes still. Muscles tensed, they listen and sniff the air. Then, deeming it insignificant they return to warming themselves in the morning sun and begin to vibrate in the upper part of the neck around the ears and then the vibration spreads down the chest, shoulders and the finally down into the abdomen, pelvis and hind legs. The deer moves through this rhythmic cycle dozens, perhaps hundred times a day.
  Vrij naar Peter A. Levine
   
  Als de zalm
  Wanneer alles diep van binnen pijn doet en je alleen, tegenover je eigen beeld.
  ziet dat het vervormd is door onbekende spiegels
  wanneer dingen voor je schaduw wijken
  wanneer je woord dat van een ander lijkt en je hartslag uit je lichaam vlucht
  wanneer je handen ver van je weg zijn en je de afdruk van je voeten niet herkent
  wanneer je het gezicht dat nadert bent vergeten
  wanneer je niets meer waarneemt dan dode buitenkanten
  ga dan als de zalm tegen de stroom in met alle razernij van je woede.
  Wanhoop niet het water zal de stenen breken.
  Chileens gedicht
   
  Draak gedood
  Vandaag draak gedood
  religie gesticht
  op een hoge koord gedanst
  en twee meisjes gekust
  En dat is uitzonderlijk
  want meestal ligt mijn
  durven onder
  Donsdekens.
  Miro
   
  Kelder
  Als we op de begane vloer zoeken
  Wat in de kelder ligt opgeslagen,
  Blijven we met lege handen zitten.
  Autonomie is de kelder.
  Als we bij onze partner zoeken
  Wat we uit onszelf moeten halen
  Doen we onszelf en de ander tekort.
  De ander zal altijd falen
  In zijn/haar poging om het toch te geven.
  In de kelder ligt onze voorraad eigenheid
  Daar moeten we zijn.
   
  De zwaan
  Tot hij plots de zin van het bestaan
  Zingend uit zijn afgrond op voelt komen,
  En dat is het zingen van de zwaan.
  Bertus Aafjes
   
  Verdriet
  Hoe dieper verdriet in uw wezen kerft,
  hoe meer vreugde u kunt bevatten.
  Kahlil Gibran
   
  Mijn dochter en ik
  Mijn dochter en ik
  Terwijl ik lees voel ik mijn dochter kijken; ik laat niets merken en lees rustig door.
  Haar leven doet zich helder aan mij voor:
  het zal in alles op het mijne lijken.
  Niets kan ik doen, opdat zíj zal bereiken wat ik, amper gevonden, weer verloor; geen vindt van het geluk méér dan een spoor, ook zij niet en ook zij zal het zien wijken.
  Ik sluit het boek. Wij zitten naast elkaar; geen woorden tusschen ons; slechts, even maar, de glimlach van de een tegen de ander.
  't Is of ik in mijn eigen oogen staar,
  en wat daar staat, het is als water klaar, wanneer ik langzaam in mijzelf verander.
  Ed Hoornik
   
  Stop all the clocks
  Stop all the clocks, cut off the telephone,
  Prevent the dog from barking with a juicy bone,
  Silence the pianos and with muffled drum
  Bring out the coffin, let the mourners come.
  W. H. Auden
   
  Daarachter?
  Daarachter? Boze wolven die huilen
  om wat verloren ging, hun kaken
  scheurensbereid
  Anna Enquist, Bundel Jachtscenes
   
  Windstil
  Windstil in het ondraaglijk vermogen om beweeglijk stil te staan,
  van niets te leven dan van lucht, van aarde en tot humus te vergaan.
   
  Op school stonden ze…
  Op school stonden ze op het bord geschreven; het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
  hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven, de ene werklijkheid de andre schijn.
  Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
  Is van de wereld en haar goden zijn.
  Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
  vervuld worden van goddelijke pijn.
  Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
  Is naar de aarde hongeren en dorsten.
  Is enkel zinnen, enkel botte plicht.,
  Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en naar de sterren kijken, en daarheen langzaam worden opgelicht.
  Ed. Hoornik uit Het menselijk bestaan (1952)
   
  Dance
  Dance is the hidden language of the soul
  — Martha Graham
   
   
  Comments