Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse?

De Transactionele Analyse (TA) is ontwikkeld in de jaren 1950-1960. Grondlegger van de Transactionele Analyse is de van oorsprong Canadese psychiater Eric Berne. Drie begrippen uit de TA nader toegelicht:

Script
TA vooronderstelt en bewerkstelligt dat mensen hun leven door besluiten inrichten. Ervaringen in de vroege levensjaren zorgen ervoor dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Kunnen we besluiten op beslissingen terug te komen? De valkuilen en de uitdagingen liggen in de vragen wat onze invloed op anderen is en welke consequenties we daaraan (kunnen) verbinden.

Ego-positie's
De TA onderscheidt drie ego-posities die in elk persoon verenigd zijn: de ouder, het kind en de volwassene. Vanuit deze posities kunnen transacties met de ander plaatsvinden.
In een gekruiste transactie is er sprake van een mismatch van egoposities. Bijvoorbeeld als iemand vanuit zijn ouder het kind in de ander aanspreekt "Wil jij wel even snel je kamer opruimen", terwijl deze vervolgens reageert vanuit zijn kind. "Kamers opruimen is hartstikke stom!".
Gekruiste transacties worden in de TA beschouwd als niet effectief.
De opening zit in het reageren vanuit de volwassene positie.

Dramadriehoek
De dramadriehoek of Karpman-driehoek is een vrij bekend begrip afkomstig uit de TA en eentje die ook tegenwoordig nog vaak wordt gebruikt.
In de dramadriehoek wordt ervan uit gegaan dat een mens tijdens transacties één (of meer) van drie rollen kan vervullen: de Aanklager, de Redder of het Slachtoffer. Het is een methode voor het analyseren van bijvoorbeeld discussies of meningsverschillen.
Comments