Relatietherapie oud

Hoe kunnen we opnieuw weer met respectvolle ogen kijken naar onze partner?

Partners zijn geneigd om relatieproblemen op te lossen door de ander te proberen te veranderen. In een relatie pogen we onszelf te rechtvaardigen door onze overtuigingen en blijven vasthouden aan onze patronen van bijvoorbeeld altijd maar zorgen, rennen, lijden, sterk zijn, de beste zijn of perfect zijn. We projecteren onbewust iets wat van onszelf is op de ander, en besteden op die manier op een onterechte manier ons eigen aandeel uit. Hier moeten we verantwoordelijkheid voor leren nemen. Dit werkt altijd twee kanten op.

In een vruchtbare relatie hebben mannen en vrouwen te leren kijken vanuit een ander perspectief, voorbij hun eigen overtuigingen, naar de diepere, juist minder zichtbare processen.

Partners hebben over het algemeen bijzonder goed de gave om bij elkaar de kwetsbare plek aan te raken. Ze weten hem feilloos te vinden. Het lijkt bijna wel alsof ze daar elkaar op uitzoeken. Wat in het begin het thema van aantrekking is wordt later vaak juist het thema van afstoting. Via je partner kan je juist leren jezelf te ontdekken en je te ontplooien.

Gaan jullie het aan?

 
"Love", Alexander Milov 

 
 
De mens moet eerst zelf inzien dat de conflictsituaties tussen hem en de anderen slechts uitvloeisels zijn van de conflictsuituaties in zijn eigen ziel, en dan moet hij trachten dit eigen innerlijke conflict te overwinnen, om nu, herboren en tot innerlijke vrede gekomen, zijn medemens tegemoet te treden en een nieuwe andere verhouding tot hen op te bouwen.

Uit "De weg van de mens"', Martin Buber, 1948.
Comments