Ik in relaties

Een relatie is bij uitstek een plek waar persoonlijke thema's steeds opnieuw naar voren komen en je jezelf kan leren kennen. Een voorwaarde voor geluk is inzicht in jezelf en je onbewuste patronen, dan ontstaat openheid om werkelijk te zijn wie je bent.

 

We gaan kijken naar jezelf in je relaties vanuit verschillende perspectieven:


Projectie: In een relatie projecteren we snel iets wat van onszelf is op de ander. Dat wat we van onszelf liever niet onder ogen willen zien, besteden we graag uit. Hoe integreren we dat weer?

Loyaliteit: We hebben eigen overtuigingen. We komen steeds in dezelfde patronen. We hebben bijvoorbeeld telkens weer hetzelfde conflict. Aan wie of wat uit ons gezin van herkomst zijn we steeds loyaal?

Balans van geven en nemen: Waar overschrijden we grenzen en waar bakenen we ze af? Hoe ervaren we balans in geven en nemen?

Ontwikkelingsfases: Er zijn vijf fases in een relatie. Deze zijn vergelijkbaar met de fases in de ontwikkelingspsychologie. Wat hebben we in deze fases meegemaakt en wat zegt dat over onze relaties nu?

 

Je bent van harte welkom te ontdekken wie je bent, ook - en misschien wel juist - in relatie tot de ander.

 
Werkwijze
We werken met twee begeleiders op een vaste groep van minimaal 9 en maximaal 12 individuele deelnemers. Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met praktische, ervaringsgerichte oefeningen. 

Begeleiders

Michiel Scholte en Marion Weijts. Zij zijn beiden opgeleid in Professionele Begeleiding en Coaching en in Systemisch Werk bij Phoenix Opleidingen. Zij werken vanuit hun kennis en ervaring op het gebied van Systemisch Werk, NeuroLinguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse en Lichaamswerk.

  
Comments