Coachings Traject

 
Het 1 jarig coachings traject bestaat uit een maandelijkse afspraak van een uur, en tussen door werkt de client aan huiswerkopdrachten.
 
Onderwerpen die behandelt worden zijn:
 
Perceptie: Wie ben ik in de ogen van de ander?
Delen: Welke delen van mezelf zet ik wel in, en welke minder?
SCORE-model: Wat wil ik bereiken, wat is het effect, wat zijn de symptonen, waar ligt de bron.
Strooks: Welke complimenten en/of uitingen van kritiek geef ik, of ontvang ik graag. En welke vermijd ik juist in het geven en ontvangen?
Script: Welke patronen in mijn leven herhaal ik telkens weer?
Autonomie: Bij toename van autonomie worden we vollediger. Wat houd je tegen?
Geweten: Welke normen en waarden heb je van huis uit. Welke zijn effectief en welke werken belemmerend?
Communicatie model. Wat is je favorite rol in de dramadriehoek, en welke miskenning houdt deze in.
Verlangen en weerstand: Verlangen is vitale energie, de passie van het hart. Verlangen gaat ook altijd gepaard met weerstand. Welke weerstand zal je ontmoeten om je verlangen te bereiken?
Leerdoelen: Persoonlijke en/of professionele leerdoelen.
 
 
  
 
 
 
 
 
Comments